Den Besten Advocatuur
Randstad 22 13.7
1316 BN Almere

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

WIA

WIA betekent: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. U vraagt een WIA-uitkering aan als u aan 2 voorwaarden voldoet:

 • U kunt door uw ziekte niet werken of minder werken.
 • U kunt door uw ziekte niet uw oude loon verdienen.

De WIA heeft 2 uitkeringen: de WGA en de IVA.

De WGA-uitkering

WGA betekent: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering kunt u krijgen als u aan 2 voorwaarden voldoet:

 • U bent 2 jaar of langer ziek en kunt (in de toekomst) weer (meer) werken.
 • U kunt met dat werk 65% of minder van uw oude loon verdienen.

De IVA-uitkering

IVA betekent: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Deze uitkering kunt u misschien krijgen als u aan 2 voorwaarden voldoet:

 • U kunt 20% of minder van uw oude loon kunt verdienen.
 • Dit blijft in de toekomst bijna zeker zo.

Alvorens vast te stellen of u in aanmerking komt voor een WGA of een IVA uitkering komt dient een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige naar de medische en arbeidsdeskundige omstandigheden te kijken.

De verzekeringsarts maakt bij het beoordelen van uw arbeidsvermogen gebruik van een zogenoemde Functionele Mogelijkhedenlijst (FML). Aan de hand van het Claim Beoordelings- en Borgingssysteem (CBBS)  bekijkt de verzekeringsarts wat uw mogelijkheden en beperkingen zijn in functioneren. Er zijn verschillende rubrieken.

 • Persoonlijk functioneren
 • Sociaal functioneren
 • Aanpassing aan fysieke omgevingseisen
 • Dynamische handelingen
 • Statische houdingen
 • Werktijden

De rubrieken zijn weer verder onderverdeeld in bijvoorbeeld ‘lopen’, ‘buigen’, ‘hurken’  etc

Bij het invullen van de  FML geeft de verzekeringsarts aan wat precies de gradatie is van de beperking. U moet dan denken aan “20 keer per uur buigen” of “60 keer per uur buigen”, “4 uur per dag belastbaar” of “8 uur per dag belastbaar”

Aan de hand van de FML wordt door de arbeidsdeskundige bekeken welk werk u nog zou kunnen uitvoeren

De arbeidsdeskundige zoekt naar mogelijkheden voor uw zieke werknemer om te re-integreren. Door bijvoorbeeld aanpassingen te doen op de werkplek of door te zoeken naar ander werk binnen of buiten uw organisatie. Het doel van de arbeidsdeskundige is altijd om langdurige uitval te voorkomen en te zorgen voor een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk.

De wet verplicht werkgevers om te onderzoeken hoe werknemers naar vermogen kunnen blijven werken, bijvoorbeeld door het inzetten van een arbeidsdeskundige. Als u dit niet doet, kan dit consequenties hebben voor een eventuele beoordeling van UWV vanuit de WIA.

Indien u een beslissing krijgt van het UWV en u bent het er niet mee eens dan kunt u bezwaar binnen 6 weken aantekenen en beide partijen ( u en het uwv en uw werkgever) kunnen eventueel in beroep van de beslissing op bezwaar.