Den Besten Advocatuur
Randstad 22 13.7
1316 BN Almere

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

18 jun, 2021
Concurrentiebeding

Wanneer is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd nietig of vernietigbaar?

In de wetsgeschiedenis is opgemerkt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nietig is als een motivering geheel ontbreekt en vernietigbaar als er sprake is van een niet toereikende motivering (Kamerstukken II 2013/14 33818, nr. 7, p. 27-28).