Den Besten Advocatuur
Randstad 22 13.7
1316 BN Almere

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Pensioen

Pensioen  is een bijzonder rechtsgebied  en vraagt deskundigheid van de advocaat vaak in samenwerking met een actuaris.

Pensioen leidt tot veel vraagstukken. Als particulier wilt u weten wat uw rechtspositie is als:

u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
u (eerder) met pensioen wil gaan;
u een dienstverband aangaat;
u wordt ontslagen;
u gaat scheiden.

Als ondernemer wilt u het pensioen van uw werknemers goed regelen, maar hoe?

Ben ik verplicht aan een bedrijfstakpensioenfonds deel te nemen?
Welke pensioenfonds is van toepassing en is dat altijd zo?
Kan een bestaande pensioenregeling worden gewijzigd?
Moet ik al mijn werknemers dezelfde pensioenregeling aanbieden?
Daarnaast zult u als ondernemer op de hoogte moeten zijn van de pensioenregels in geval van een overgang van uw onderneming en zeer alert zijn op mogelijke pensioenperikelen tijdens het overnametraject.

Ook de problematiek rondom het wettelijk recht op waardeoverdracht kan tot onaangename verrassingen leiden.

Krijgt u als werkgever/ondernemer een claim van het pensioenfonds wacht niet te lang om de deskundige advocaat in te schakelen.