Den Besten Advocatuur
Randstad 22 13.7
1316 BN Almere

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

29 jun, 2023
Werkgevers opgelet: zorg voor een deugdelijke administratie en voorkom het uitbetalen van vakantiedagen!
Inleiding

Vakantiedagen kunnen komen te vervallen: de wettelijke vakantiedagen na een half jaar en de bovenwettelijke vakantiedagen na vijf jaar. Nu blijkt dat een werkgever zich niet rijk mag rekenen indien de werknemer zijn vakantiedagen vergeet op te nemen. De Hoge Raad (de hoogste rechter in Nederland) oordeelde op 23 juni 2023 dat vakantiedagen niet verjaren wanneer een werkgever de werknemer niet daadwerkelijk in staat heeft gesteld om zijn recht op vakantie uit te oefenen. Dit kwam de werkgever in de uitspraak duur te staan: hij diende € 62.000,- aan openstaande vakantiedagen  (opgebouwd sinds 2012) te betalen, plus 10% wettelijke verhoging en wettelijke rente.

Op wie rust de verplichting voor het opnemen van vakantiedagen: de werkgever of werknemer?

Het doel van vakantie is de zogenaamde ‘recuperatiefunctie’: oftewel uitrusten en bijkomen. Het is allereerst de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer om vakantie op te nemen om daarmee aan die herstelfunctie te voldoen. Op grond van Europese arresten dient een werkgever de werknemer in staat te stellen en aan te sporen om de wettelijke vakantiedagen op te nemen, de zogenoemde zorg- en informatieplicht. De werkgever dient te bewijzen dat hij aan de zorg- en informatieverplichting heeft voldaan. Doet een werkgever dit niet, dan houdt een werknemer recht op die vakantiedagen. En dus ook op uitbetaling ervan als hij/zij uit dienst gaat.

Conclusie

Indien een werkgever niet voldoet aan de zorg- en informatieverplichting dan kan hij zich niet achter wettelijke verjaringstermijnen verschuilen. Een werkgever heeft een actieve verplichting. Dit betekent bijvoorbeeld dat een vakantie-overzicht per e-mailbericht doorsturen onvoldoende is om aan deze verplichting te voldoen.  Informeer uw werknemers tijdig schriftelijk of en zo ja, welk tegoed aan vakantie nog bestaat, stel uw werknemers in de gelegenheid die dagen op te nemen. Hierbij is het van belang dat u de werknemers aanspoort en dat u hen wijst op de gevolgen wanneer ze de dagen niet opnemen (verjaring/verval). Hebt u vragen over de implementatie van de zorg- en informatieverplichting? Neem contact met mij op.