Den Besten Advocatuur
Randstad 22 13.7
1316 BN Almere

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

13 feb, 2024
Ontslag: ‘Bek houden, anders trek ik je kop van je romp’, is geen dringende reden.
Kop van romp
In AR 2024-0006 oordeelt de kantonrechter dat de uitlating van een arbeidsongeschikte werknemer jegens de commercieel directeur, ‘Bek houden, anders trek ik je kop van je romp’, geen dringende reden tot ontslag rechtvaardigt.

Hoewel de uitlating grensoverschrijdend is en door de ontvanger als bedreigend kan worden ervaren, moet de opmerking in de context van het geval worden geplaatst. Daarom is het ook, weliswaar niet verplicht, maar wel belangrijk om de werknemer voorafgaand aan een ontslag te horen. Werkgeefster heeft ervoor gekozen om dit niet te doen, en het nalaten daarvan kan tot het oordeel leiden dat naderhand naar voren gebrachte omstandigheden ertoe leiden dat er geen dringende reden aanwezig is, welk risico dan voor rekening van werkgeefster blijft. Uit de overgelegde stukken blijkt dat werknemer is gediagnosticeerd met ADD en een recidiverende depressie, en dat tot doel is gesteld om werknemer goed in te stellen op medicatie. Werknemer is Dexamfetamine voorgeschreven. Deze medicatie heeft invloed op zijn gedrag. Werknemer kan hierdoor sneller boos worden en geïrriteerd raken. Tegen deze achtergrond, waarbij ook mee wordt gewogen dat er tijdens het dienstverband niet eerder vergelijkbare incidenten hebben plaatsgevonden, is de kantonrechter van oordeel dat er geen sprake was van een dringende reden. Dat werknemer zijn woorden niet direct heeft teruggenomen en/of excuses heeft gemaakt, maakt dit niet anders.

Recht.nl