Den Besten Advocatuur
Randstad 22 13.7
1316 BN Almere

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

4 aug, 2021
Corona
Corona Den Besten

Met ingang van 1 januari 2020 is art 7: 627 “geen arbeid geen loon” vervallen en vervangen door art 7:628 “geen arbeid, wel loon tenzij het niet verrichten van arbeid voor rekening van de werknemer moet komen”

Wanneer de werknemer om corona gerelateerde omstandigheden geen arbeid verricht doemt de vraag op voor wiens rekening en risico dit is. Kernvraag daarbij is of de omstandigheid dat de werknemer van overheidswege in quarantaine moet en niet thuis kan werken zo’n omstandigheid is.

De kantonrechter van de Rechtbank Limburg oordeelde (ECLI:NL:RBLIM:2020:4465) dat dit voor rekening van de werkgever komt.

Anders wordt dit indien de werknemer doelbewust het risico heeft opgezocht (“Coronafeestje”) dan wel de richtlijnen van het RIVM niet in acht neemt.